UNSUR PERJUDIAN DALAM PERTANDINGAN

Dalam minggu ini, banyak soalan diajukan kepada saya mengenai unsur perjudian di dalam pertandingan dan cabutan bertuah.

Secara ringkas, sekiranya diteliti semua perbahasan ulama’ dalam kitab fiqh, perjudian itu berlaku sekiranya terhimpun SEMUA elemen berikut:

 1. Membabitkan perujian atau pertandingan ilmu, kemahiran atau nasib.
 2. SEMUA peserta perujian atau pertandingan perlu membayar yuran tertentu.
 3. Hadiah kepada pemenang dibeli atau diserahkan, dengan hasil SEBAHAGIAN ATAU SEMUA yuran peserta.
 4. Yang kalah pertandingan, akan kehilangan SEBAHAGIAN ATAU KESELURUHAN yuran yang dibayar.

Ada dua bentuk pertandingan / cabutan bertuah yang diajukan kepada saya baru-baru ini.

1. Satu syarikat pelaburan akan membuat cabutan bertuah. Syaratnya, peserta yang berminat perlu membeli surat khabar yang di dalamnya mengandungi borang cabutan bertuah tersebut.

J: Khilaf ulama’:

a. Ia haram kerana mempunyai unsur judi, yang wujud apabila pembeli surat khabar tadi bertujuan untuk mendapatkan hadiah, sedangkan surat khabar itu langsung tidak dibaca atau dimanfaatkan. Haram atas kaedah sad al-zara’i (Fatawa Ulama’ al-Balad al-Haram, 636-637).

b. Ramai ulama’ moden menyatakan ia harus, walaupun tujuan membeli surat khabar itu ialah untuk masuk dalam cabutan bertuah. Unsur perjudian tidak berlaku kerana hadiah diperolehi oleh sumber lain. Surat khabar itu masih dijual dengan harga yang sama walaupun tanpa kupon cabutan bertuah. Pembeli dengan niat untuk menang, walaupun tidak memenangi cabutan bertuah, masih mendapat manfaat berbentuk surat khabar itu sendiri. Selain itu, tiada pihak yang rugi dalam cabutan bertuah seperti ini. Maka ia diharuskan kerana tiada unsur perjudian.

Profesor Dr Muhammad Othman Shabir dari Universiti Qatar mentarjihkan pandangan kedua yang menyatakan ia adalah harus. (Ahkam al-Musabaqat al-Mu’asiroh, 2003:26-28, rujuk topik Qur’ah dan Pertandingan Dengan Pembelian Tertentu).

$$$$$$$$$$$

2. Pertandingan sukan seperti futsal, memancing dan memanah. Semua peserta dikenakan yuran.

J:

Sekiranya hadiah dibeli menggunakan bajet pihak ketiga, seperti sponsor, atau disediakan dengan bajet penganjur, maka ia diharuskan tanpa khilaf.

Sekiranya hadiah dibeli menggunakan wang peserta, maka ada beberapa perbahasan yang perlu diperhalusi.

Secara umum, pertandingan di dalam bahasa Arab mempunyai beberapa istilah, seperti al-sabq, al-musabaqah dan al-munadolah.

Dari sudut bahasa, pertandingan bermaksud berusaha mendapatkan sesuatu terlebih dahulu berbanding orang lain.

Dalam fiqh, sebahagian ulama’ membezakan antara al-Musabaqah dan al-Munadolah. Al-Musabaqah/al-Sabq biasa digunakan untuk pertandingan lumba kuda.

Sementara al-Munadolah digunakan untuk pertandingan seperti memanah, melontar lembing, serta seni lontaran tepat yang lain, dan ini termasuklah menembak.

Secara realiti, ramai ulama’ yang menggunakan kedua-dua istilah itu secara umum dalam mana-mana pertandingan. Kata Ibnu Qudamah, “diharuskan membuat pertandingan (musabaqah) atas haiwan tunggangan (seperti keldai, lembu etc), berlumba lari/jalan kaki, memanah, pertandingan perang, belayar dan lain-lain” (Al-Kafi, 2:332). Keharusan bertanding disebut dalam banyak isyarat dalam al-Quran dan al-Hadith.

Kebanyakan galakan dan keharusan pertandingan, adalah dibuat dalam mode latihan persiapan untuk berjihad dan mempertahankan tanah air. Wajib bagi seorang invidivu mempunyai kekuatan tersendiri untuk tujuan keselamatan diri, tanah air apatah lagi agama. Kata al-Qurtubi, “tiada khilaf keharusan berlumba kuda, dan haiwan tunggangan lain, dan juga belumba lari, serta melontar dengan anak panah, atau menggunakan istilah sebagai latihan seseorang untuk kecergasan diri” (Dilaporkan oleh Shaukani dalam Nail al-Autor, 1655.

Ada beberapa indikator syarat diadakan pertandingan, diringkaskan seperti berikut (Sheikh Profesor Dr Muhammad Othman Shabir dari Universiti Qatar, Ahkam al-Musabaqat al-Mu’asiroh, 2003:9):

 1. Peserta diasingkan mengikut kategori berat badan, umur, jantina, kemampuan dan yang seumpamanya. Dilarang membuat pertandingan yang terlalu umum kategori penyertaannya, sehingga menatijahkan persaingan yang tidak adil dan tidak sihat.
 1. Alat-alat yang digunakan perlu dikategorikan pada kumpulan yang setanding. Contohnya, kuda yang setanding. Akan tetapi, ia tidak disyaratkan dalam pertandingan memanah, kerana tujuan utama ialah untuk lontaran tepat. Sekiranya pihak penganjur ingin membuat kategori berasaskan jenis busur, maka itu diharuskan walau pun tidak disyaratkan.
 1. Jarak pertandingan, termasuk titik mula dan titik penamat (atau target) perlu ditentukan.
 1. Hadiah berbentuk wang atau pemberian barang yang telah ditentukan dan boleh diserahkan selepas pertandingan.
 1. Hadiah tidak membabitkan unsur perjudian.
 1. Semua peralatan pertandingan adalah dalam bentuk yang selamat digunakan, tidak membahayakan peserta dan penonton.
 1. Perjalanan pertandingan perlu ikut syariah secara umumnya. Tidak boleh berlaku pendedahan aurat, percampuran maksiat lelaki dan perempuan, mengambil arak, unsur sihir dan perbomohan. Kewajiban agama seperti solat dan puasa perlu dijaga. Permusuhan perlu dielakkan.

Di dalam membahaskan hadiah dalam pertandingan, ada beberapa istilah yang perlu difahami.

 1. Al-Qimar – perjudian, di mana pemenang akan mengambil harta yang kalah.
 2. Al-Maisir – perjudian juga, tetapi lebih merujuk kepada amalan Arab Jahiliyah dalam untung nasib – amalan orang arab yang membuat cabutan
 3. Al-Rihan – pertaruhan – boleh jadi dalam bentuk perjudian
 4. Al-Ja’izah – hadiah yang diberikan kepada pemenang tanpa membabitkan wang peserta yang kalah.

Unsur perjudian berlaku apabila wujudnya empat elemen dalam mana-mana pertandingan:

 1. Membabitkan perujian atau pertandingan ilmu, kemahiran atau nasib.
 2. SEMUA peserta perujian atau pertandingan perlu membayar yuran tertentu.
 3. Hadiah kepada pemenang dibeli atau diserahkan, dengan hasil SEBAHAGIAN ATAU SEMUA yuran peserta.
 4. Yang kalah pertandingan, akan kehilangan SEBAHAGIAN ATAU KESELURUHAN yuran yang dibayar.

Al-Bajuri & Ibnu Qudamah menyatakan pertandingan dengan unsur perjudian itu berlaku apabila:

هو كل لعب تردد بين غرم وغنم

“Iaitu setiap permainan, peraduan, pertandingan yang tidak pasti akan kerugian atau untung” ( Hasyiah Al-Bajuri, 2/521)

 إذا كانت الجوائز من المتسابقين فإنها تعد حراماً لانها من باب القمار ولأن كل واحد من المتسابقين لا يخلو إما أن يغنم أو يغرم , ولا يخفى من أكل أموال الناس بالباطل وإيقاع العداوة والبغضاء

Ertinya : Dan jika hadiah pertandingan atau permainan itu datang dari yuran peserta, maka ia adalah haram kerana ia tergolong dalam bab judi nasib “qimar”, dan kerana setiap peserta tidak sunyi dari peluang untuk meraih untung atau menanggung rugi, justeru amat jelas ia dari kategori memakan harta orang lain secara salah, membenihkan permusuhan dan pergaduhan” (Al-Mughni, Ibn Qudamah)

Untuk memastikan pertandingan itu halal dari sudut hadiahnya, pastikan:

 1. Hadiah dibeli menggunakan peruntukan pihak ketiga, seperti penaja.
 2. Sekiranya tiada bajet, boleh menggunakan sebahagian wang penyertaan peserta, serta memilih seorang ‘muhallil’ sebagai batu loncatan untuk mengeluarkan konsep pertandingan itu daripada unsur perjudian, dengan pemakluman dan persetujuan peserta.

Muhallil bukan perkara baru dalam fiqh. Imam al-Shafi’i mengulas isu Muhallil dalam kitab al-Umm jilid 2 ms 244. Dalam kitab Majmu’, ia disebut dalam jilid 15 ms 150. Dalam Kitab Mughi al-Muhtaj, jilid 6 ms 169.

Pemilihan muhallil itu, perlu terdiri daripada mereka yang sama kategori, sama kemampuan, tiada peluang yang terlalu ketara untuk menang atau kalah. Muhallil wajib sekufu. Ini berdasarkan hadith Abu Hurairah yang menyatakan nabi pernah bersabda:

مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ ‏”‏ ‏.‏ يَعْنِي وَهُوَ لاَ يُؤْمَنُ أَنْ يُسْبَقَ ‏”‏ فَلَيْسَ بِقِمَارٍ وَمَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُوَ قِمَارٌ

Barangsiapa yang mempertandingkan kuda (ketiga) antara dua kuda dalam keadaan dia tidak tahu sama ada kuda itu boleh dikalahkan, maka itu bukan perjudian. Barangsiapa mempertandingkan kuda (ketiga) antara dua kuda dalam keadaan dia tahu kuda itu pasti menang (tidak boleh dikalahkan), maka itu adalah perjudian.  (Sunan Abi Daud, Kitab al-Jihad, Bab fi al-Muhallil, Hadith 2579).

Daripada hadith inilah, timbul perbahasan kepentingan untuk membuat pusingan saringan terlebih dahulu dalam pertandingan yang membabitkan banyak peserta. Peserta yang lepas saringan tertentu, barulah boleh dipilih muhallil dalam kalangan mereka yang sama kemampuan.

Perbahasan mengenai muhallil ini sebenarkan agak panjang dan tidak terlepas daripada khilaf dalam kalangan ulama’. Sekiranya ada masa, saya akan kongsi sebahagian perbahasannya dalam entri akan datang.

Advertisements

MEMANAH SEBAGAI MUKJIZAT SAINTIFIK

Tidak dapat dinafikan, memanah adalah antara, BUKAN SATU-SATUNYA, sunnah nabi Muhammad SAW. Dalam perihal kemanusiaan (bashariyyah) nabi, apabila ingin beriadah, riwayat mencadangkan beberapa aktiviti yang nabi minati. Antaranya:

 1. Bergusti. Dalam riwayat Sahih oleh Abu Daud (4078), nabi pernah bergusti, bahkan mengalahkan Rukanah, juara gusti Arab, sebelum beliau memeluk agama Islam.
 2. Berlumba lari. Dalam riwayat Sahih oleh Abu Daud (2578) dan Ahmad (26277), nabi dilaporkan berlumba lari, beberapa kali, dengan isteri baginda, Aishah. Dalam riwayat yang banyak, nabi juga berjalan dengan pantas, seolah-olah menuruni bukit, sehingga sahabat keletihan untuk mengikuti rentak jalan baginda.
 3. Memanah, diriwayatkan dalam banyak kitab hadith.
 4. Berkuda dan memanah sambil berkuda, dilaporkan dalam banyak hadith.

Ada lagi beberapa aktiviti rekreasi, yang nabi galakkan, walaupun ianya adalah permainan, tetapi dianggap sebagai zikrullah. Contohnya, riwayat Sahih oleh al-Nasa’i dalam al-Sunan al-Kubra (8889):

كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ مِنْ ذِكْرِ اللهِ فَهُوَ لَعِبٌ ، لَا يَكُونُ أَرْبَعَةٌ: مُلَاعَبَةُ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ ، وَتَأْدِيبُ الرَّجُلِ فَرَسَهُ، وَمَشْيُ الرَّجُلِ بَيْنَ الْغَرَضَيْنِ، وَتَعَلُّمُ الرَّجُلِ السَّبَّاحَةَ

Bermaksud: Semua aktiviti yang dibuat tanpa berzikir kepada Allah, maka ianya adalah sia-sia, kecuali empat perkara: 1- suami bergurau senda dengan isteri, 2- lelaki melatih/menjinak kudanya, 3- orang lelaki yang berjalan antara dua destinasi, 4- seorang lelaki yang belajar berenang.

Akan tetapi, perlu dicatatkan yang ulama’ hadith dan sirah tidak pernah menyatakan yang nabi sendiri pernah berenang. Ini bermakna secara umumnya, semua aktiviti yang membina tubuh yang kuat, badan yang sihat, dan meningkatkan benteng pertahanan negara, adalah digalakkan.

Cuma, dalam banyak-banyak aktiviti sukan yang nabi pernah terlibat, aktiviti memanah adalah terlalu amat istimewa, kerana banyaknya riwayat yang menceritakan galakan dan kelebihannya. Bahkan, ulama’ tafsir salaf menyatakan yang kekuatan (al-quwwah) yang wajib umat Islam persiapkan, ialah al-ramyu, iaitu memanah. Sehinggakan ramai ulama’ salaf, termasuklah Imam al-Shafi’i sendiri, gemar memanah.

Akan tetapi, perlu juga difahami bahawa mukjizat nabi, adalah mukjizat yang sentiasa berkembang dan beradaptasi dengan perubahan zaman dan tempat. Sekiranya diteliti, galakan memanah di zaman nabi dan generasi awal, adalah lebih berlatarbelakangkan jihad fi sabilillah. Teknik dan undang-undang latihan serta pertandingan memanah termasuk yang dikarang oleh ulama’ Shafi’iyyah, adalah berlatarbelakangkan persiapan ketenteraan, dan tidak wajar disempitkan perlaksanaannya pada waktu yang berbeza. Sesiapa yang menguasai seni memanah, maka mereka akan kuat dalam medan pertempuran. Ianya adalah satu seni lontaran yang melindungi rakyat di belakang tentera mereka, dalam jarak yang selamat. Memanah adalah seni senjata tempur jarak jauh pada zaman dahulu.  Bagaimana pula relevannya dengan zaman sekarang?

Saya tertarik dengan pandangan seorang ulama’ hadith Sheikh Dr Solih bin Ahmad Ridha, dalam kitabnya bertajuk al-I’jaz al-‘Ilmiy fi al-Sunnah al-Nabawiyyah. Beliau menyatakan sebenarnya, galakan memanah dan beberapa riwayat mengenai strategi perang nabi berkaitan memanah, adalah sebahagian daripada mu’jizat saintifik hadith nabi yang bersesuian hingga ke zaman moden ini.

Contohnya, dalam peperangan Badar, nabi menyatakan:

اذا اكثبوكم فعليكم بالنبل

ولا تسلوا السيف حتى يغشوكم

Sekiranya musuh semakin dekat (masuk dalam kawasan radius sampai memanah), maka gunakan panah kamu.

Dan janganlah kamu menghunus pedang sehingga musuh betul-betul berada di hadapan kamu.

Hadith ini menjadi bukti genius nabi dalam strategi peperangan. Berperang, bukan dengan semangat sahaja, tetapi perlu ada elemen sains dan matematik. Nabi telah berpesan supaya jangan lepaskan anak panah sehinggalah musuh berada dalam zon kawasan yang mampu dicapai oleh anak panah. Sekiranya tidak, musuh akan mentertawakan kamu, kerana kejahilan kamu dalam menghitung jarak sampai anak panah. Dan jangan hunus pedang sekiranya musuh masih jauh.

Dalam zaman sekarang, Sheikh Solih menyatakan ianya adalah sama dengan teknologi peluru berpandu dan keseluruhan peluru balistik yang lain. Bangsa yang kuat, ialah bangsa yang mempunyai sistem persenjataan, yang berkemampuan mengukur dengan tepat jarak sampai peluru mereka. Adakah umat Islam menguasai ilmu dan teknologi ini? Adakah kita menggalakkan anak-anak kita belajar sains sehingga mampu menjadi jurutera persenjataan berteknologi tinggi seperti ini? Bagaimana pula dengan teknologi memanah yang kita kuasai? Di Malaysia, kita perlu menghormati undang-undang yang melarang orang awam memiliki senjata api. Tetapi  bagaimana kesungguhan kita belajar memanah dengan tepat, sama ada dengan busur tradisional, moden atau compound?

Begitu juga galakan nabi untuk memanah di atas kuda sambil bergerak. Ianya juga perlu disesuaikan dengan zaman sekarang. Hakikatnya, bangsa yang kuat di akhir zaman ialah bangsa yang mempunyai teknologi melepaskan senjata semasa sedang bergerak. Ini termasuklah pesawat tempur, kapal selam dengan peluru berpandu. Hebat bukan gesaan nabi? Adakah kita menguasai teknologi ini sekarang?

Kesimpulannya, marilah kita melihat semula konteks galakan memanah nabi dalam spektrum yang lebih luas. Persenjataan tempur jarak jauh perlu dikuasai oleh orang Islam. Ajarlah anak-anak kita dengan ilmu sains dan teknologi, agar semakin ramai saintis dan jurutera persenjataan dilahirkan, bagi tujuan pertahanan negara dan agama.

Tulisan ini dinukilkan dan ditujukan kepada diri sendiri, dan juga kepada sebahagian kecil yang menyempitkan aktiviti memanah mereka, dengan pelbagai dakwaan palsu menempel di atas nama nabi. Kononnya ada teknik memanah bersanad dari nabi. Kononnya ada cara memanah yang datang dari orang kafir. Kononnya memanah telah membawanya ke alam ghaib. Kemudian, mulalah mendabik dada kehebatan dirinya, seolah-olah dialah yang memulakan aktiviti memanah di dunia ini, lantas tanpa segan silu menyatakan permusuhan dengan rakan seaqidah yang lain. Apabila diajak solat berjemaah, tak nampak pula kesungguhannya, sedangkan solat berjemaah itu lebih utama daripada memanah.

img_7357
Geng Pemanah Masjid ArRayyan, IM15 – antara kelab baru yang ditubuhkan bagi mengimarahkan masjid mereka dengan aktiviti yang pelbagai. Moga Allah berkati usaha kalian. 

ANTARA SELUAR TIGA SUKU, DENGAN ILMU & SIKAP TIGA SUKU

fullsizerender-21
Ada yang kurang senang melihat ustaz memanah pakai topi dan seluar tiga suku

Ada satu kata-kata yang disandarkan kepada seorang yang al-Sodiq, bukannya nabi, dipetik oleh al-Imam al-Ghazali di dalam Ihya’ 4/44:

” حسنات الأبرار سيئات المقربين ” .

Perkara baik bagi orang awam, adalah jahat bagi orang muqarrabin.

Ada sebahagian orang yang menyatakan kata-kata ini adalah hadith. Tetapi sebenarnya ia bukan hadith. Imam al-Ghazali yang menyatakan ianya kata-kata seorang al-Sodiq. Lalu sekiranya dibaca Ihya’ versi tahqiq, kata-kata ini tidak ditahqiq.

Saya pernah ditegur beberapa kali orang beberapa sahabat yang bersemangat mengenai tatacara berpakaian. Yang paling kerap, ialah ketika bersukan, memakai seluar tiga suku, paras betis. Lalu kata-kata di atas, dipetik di dalam teguran.

Apa kata, kita baca beberapa hadith mengenai tatacara pakaian nabi.

Hadith pertama:

من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة

Barangsiapa melabuhkan pakaian dengan niat untuk berbangga, Allah tidak akan melihatnya pada hari qiamat kelak (Muttafaqun ‘alaih)

Hadith kedua:

أزرة المؤمن إلى نصف الساق ولا حرج”، أو قال: “لا جناح عليه فيما بينه وبين الكعبين، وما كان أسفل من ذلك فهو في النار، ومن جر إزاره بطراً لم ينظر الله إليه

Kain sarung orang Mukmin ialah sehingga separuh betisnya. Atau nabi bersabda: Tidak berdosa bagi orang Mukmin pakai kain sarung antara separuh betis hingga buku lali. Apa yang lebih dari itu, maka ianya masuk neraka. Sesiapa yang melabuhkan kain sarungnya kerana sombong, Allah tidak akan melihatnya kelak. (Abu Daud, Ibn Hibban et al)

Hadith ketiga:

عَنْ ابْنِ أَبِي رَوَّادٍ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ

عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْقَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ مَنْ جَرَّ شَيْئًا خُيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرْ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Dari Ibnu Abu Rawwad dari Salim dari Ayahnya dari Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam, beliau bersabda: “Isbal itu terdapat juga pada kain sarung (celana), pakaian (gamis) dan surban. Barangsiapa memanjangkan sesuatu (seperti tadi) dengan sombong, niscaya Allah tidak akan melihat kepadanya pada hari Kiamat kelak.”

Ada banyak lagi hadith lain yang berkaitan, termasuklah riwayat da’if menceritakan bagaimana para sahabat menegur tabi’in melabuhkan kain sarungnya di pasar.

Kesimpulan ringkas:

Tidak perlulah bersangka buruk kepada orang yang pakai seluar tiga suku pada zaman sekarang ini. Ianya lebih menghampiri sunnah, walaupun tidak berniat demikian. Apa yang pasti, tutuplah aurat. Dan semua jenis potongan pakaian, walaupun namanya jubah, serban, destar, seluar atau lain-lain, sekiranya dipakai untuk bermegah dan sombong, maka itu pasti haram.

PENJELASAN MENGENAI ISBAL – MELABUHKAN SELUAR.

Bersangka baiklah dengan mereka yang memakai seluar singkat, antara separuh betis hingga ke buku lalinya. Kerana ulama’ membahaskan dengan panjang lebar mengenai hukum isbal ini, kepada khilaf yang diringkaskan seperti berikut:

 1. Memakai seluar/sarung labuh melebihi buku lali tanpa niat untuk bermegah (bator/khuyala’) – sebahagian berkata ianya harus. Ada yang menyatakan makruh, seperti di dalam mazhab al-Shafi’i, kerana berpegang kepada gabungan seluruh makna hadith-hadith berkaitan. Tidak kurang juga menyatakan haram, bagi yang berpegang kepada zahir hadith pertama di atas.
 2. Melabuhkan sarung/seluar dengan niat bermegah (bator/khuyala’) – sepakat menyatakan ianya adalah haram.
 3. Memakai sebarang pakaian dengan niat bermegah, sama ada singkat atau labuh – haram.

LARANGAN MEMBIDIK/MENENANG/MENGACU PANAH/SENJATA KEPADA SAUDARA MUSLIM

Membidik atau menenang atau mengacu anak panah dan semua jenis senjata ke arah saudara Muslim, adalah dilarang oleh nabi. Dalam Sahih Muslim, diriwayatkan:

بَاب النَّهْيِ عَنْ الْإِشَارَةِ بِالسِّلَاحِ إِلَى مُسْلِمٍ 

2616 حَدَّثَنِي أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ

Bab Larangan Membidik Senjata Kepada Muslim

Hadith 2616: Abu Hurairah berkata, beliau mendengar Abu al-Qasim Rasulullah SAW bersabda: barangsiapa yang membidik saudaranya dengan besi senjata, maka para malaikat akan melaknatnya, sehinggalah dia menurunkan senjata itu. Walaupun yang dibidiknya itu ialah saudara sebapa atau saudara seibu. 

Adalah jelas, hadith ini membawa hukum haram kepada perbuatan menghalakan senjata seperti anak panah, parang, pistol dan senapang, kepada saudara Muslimnya. Larangan ini termasuklah untuk tujuan bergurau-gurau atau bermain-main, kerana nabi mengisyaratkannya sehingga disebut walaupun kepada adik-beradik kamu sendiri.

Imam al-Nawawi semasa mensyarahkan hadith ini menyatakan, pengharaman ini adalah terpakai sama ada disebabkan permusuhan (akibat fitnah) atau tiada permusuhan, sama ada sengaja atau sekadar untuk bergurau/bermain-main. Ini kerana perbuatan tarwi’ – menakut-nakutkan atau mengancam saudara Muslim kamu, adalah diharamkan secara mutlak.

Berikut merupakan syarah panjang Imam al-Nawawi bagi hadith di atas:

قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( مَنْ أَشَارَ إِلَى أَخِيهِ بِحَدِيدَةٍ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ ، حَتَّى وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ) ، فِيهِ تَأْكِيدُ حُرْمَةِ الْمُسْلِمِ ، وَالنَّهْيُ الشَّدِيدُ عَنْ تَرْوِيعِهِ وَتَخْوِيفِهِ وَالتَّعَرُّضِ لَهُ بِمَا قَدْ يُؤْذِيهِ . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ ) مُبَالَغَةٌ فِي إِيضَاحِ عُمُومِ النَّهْيِ فِي كُلِّ أَحَدٍ ، سَوَاءٌ مَنْ يُتَّهَمُ فِيهِ ، وَمَنْ لَا يُتَّهَمُ ، وَسَوَاءٌ كَانَ هَذَا هَزْلًا وَلَعِبًا ، أَمْ لَا ; لِأَنَّ تَرْوِيعَ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ بِكُلِّ حَالٍ ، وَلِأَنَّهُ قَدْ يَسْبِقُهُ السِّلَاحُ كَمَا صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ الْأُخْرَى ، وَلَعْنُ الْمَلَائِكَةِ لَهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ حَرَامٌ . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلْعَنُهُ حَتَّى وَإِنْ كَانَ ) هَكَذَا فِي عَامَّةِ النُّسَخِ ، وَفِيهِ مَحْذُوفٌ ، وَتَقْدِيرُهُ حَتَّى يَدَعَهُ ، وَكَذَا وَقَعَ فِي بَعْضِ النُّسَخِ

Bagi pemanah-pemanah semua, marilah bermuhasabah adakah di dalam riadah sunnah yang kita sertai ini, terdapat elemen-elemen terlarang. Acukan senjata kepada musuh yang memusuhi.

Allahua’lam.

img_6894
Lapang sasar baru di Surau ar-Rayyan, Indera Mahkota 15. Di atas tanah bauksit. Jangan acu panahmu kepada saudaramu. Oh ye, jangan dry fire juga. Gambar di atas sekadar demonstrasi sahaja.

RISIKO YANG AMAT BERBALOI

Dalam memanah, tidak kira apa juga disiplinnya, ada risiko yang perlu kita bersedia untuk menghadapinya.

Sabtu lepas, saya diuji apabila ibu jari tertusuk sebahagian fibre carbon arrow shaft, semasa memanah tradisional. Agak dalam juga tusukan halus tersebut.

Untuk disiplin tradisional, saya menggunakan shaft 5.5mm carbon. Usia arrow saya telah melebihi setahun. Daripada asal 13 batang, kini tinggal 6 sahaja. Sebelum shooting, memang menjadi amalan saya untuk memeriksa shaft, takut ada yang ‘terluka’.

img_6890
Perhatikan ibu jari saya, bertindak sebagai arrow rest dalam memanah tradisional

Itulah rutin yg sepatutnya dilakukan oleh pemanah sebelum memulakan latihan. Cuma kebetulan Sabtu lepas, saya bersama Azuan shoot game raja bola. Game sebegini menyebabkan berlakunya perlanggaran arrow dengan arrow yang lain.

Saya tidak pula memeriksa shaft semasa tengah latihan tersebut. Rupa-rupanya, salah satu shaft itu telah ‘bleeding’, pecah sedikit, terurai fibrenya, berhampiran dengan head. Apabila saya draw dan release, pada kekuatan sekurang-kurangnya 30 pound, fibre2 tersebut tertusuk ke ibu jari saya (thumb draw, ibu jari jadi arrow rest).

img_6885
Inilah shaft arrow saya yang ‘tercedera’/’bleeding, semasa dalam latihan. Rutin saya sebelum mulakan latihan ialah memeriksa semua shaft arrow, maklumlah arrow lama. Tetapi Allah lebih berkuasa 🙂

Mula-mula sakit sikit sahaja. Macam tertusuk selumbar kayu. Cuma bezanya, tertusuk jauh ke dalam, dan fibre itu halus2 dan banyak. Saya dan Azuan cuba tarik sikit, banyak yang terputus. Saya masih terasa ada fibre jauh di tengah ibu jari saya. Walaupun cedera, saya sambung latihan hehe.

img_6884
Inilah hasilnya, nampak sikit aje kan, macam selumbar kayu. Tetapi sebenarnya, ada beberapa debris yang tertusuk ke dalam ibu jari saya.

Ahad, bangun pagi, ibu jari saya memang sakit. Saya pergi ke Putramedic Clinic. Sedih juga, doktor muda yang bertugas tidak berani untuk mengeluarkan serpihan fibre tersebut. Terus bergerak ke HTAA, tapi balik, kerana giliran dijangka mengambil masa 4 jam. Walaupun kesakitan, tetapi petang tu saya turun juga berlatih.

Isnin, sakitnya semakin meningkat. Selepas sarapan, saya bergerak ke PCC UIA (Klinik UIA). Alhamdulillah, Dr R dan staf di situ berjaya mengeluarkan 2 debris fibre sehalus rambut yang kelihatan pada surface thumb saya. Seksanya la, mereka terpaksa menggunakan jarum IV tu untuk cucuk jari saya, sekitar 15 minit. Yang kelakarnya, saya mula-mula tanya boleh buat ke. Mereka jawab, boleh. Tetapi semasa prosedur, Dr R menyatakan, ini first time dia dan stafnya handle kes macam ni. Hihi cute aje. Habis macho saya menahan sakit. Terima kasih Dr R dan staf, lega sikit sebahagian thumb saya. Tetapi masih ada lagi sensation di dalam, seperi rasa dicucuk dan pressure.

Selasa, bahagian tengah ibu jari saya membengkak. Rasa tekanan dan tercucuk, semakin kuat. Tetapi masih boleh tahan. Saya meneruskan rutin harian seperti biasa.

Rabu, bengkak semakin membesar. Cuma alhamdulillah tidak bernanah. Petangnya, saya berlatih bersama-sama dengan geng Surau Rayyan. Selepas Maghrib, tiba-tiba pada bahagian yang bengkak di tengah ibu jari saya, tersembul keluar hujung fibre. Saya memberanikan diri di hadapan isteri dan anak-anak, ambil ketip kuku, dan menarik fibre itu keluar. Tu dia, saya rasa dekat 2-3 cm juga panjangnya, seperti gambar.

img_6886
Belah bawah, kelihatan kesan daripada prosedur di Klinik UIA. Belah atas/tengah thumb saya, tiba-tiba hujung debris arrow sedikit terkeluar. Masa untuk jadi surgeon 🙂
img_6887
Pandangan dari depan. Asalnya, bengkak sahaja, shaft hitam tu tak kelihatan. Selepas 5 hari, baru kelihatan.

Selepas berjaya menarik keluar selumbar fibre arrow tersebut, barulah ibu jari saya lega dari sebarang rasa sakit, tekanan dan rasa dicucuk.

img_6888
Debris / serpihan fibre arrow yang berjaya ditarik keluar. Terus jadi lega thumb saya.

Serik? Oh tidak sama sekali. Sekurang-kurangnya, saya telah merasai rasa ditusuk sebahagian arrow hehe. Sedikit pengajaran:

 1. Sentiasa utamakan keselamatan dalam aktiviti memanah.
 2. Periksa shaft arrow anda sebelum memulakan aktiviti. Sekiranya ada yang luka, kesan nak patah, retak dll, jangan ambil risiko untuk menggunakannya.
 3. Belajar ilmu arrow dan bow. Arrow ada spec, dipanggil sebagai spine, yang perlu matching dengan poundage bow. Sekiranya spine tinggi (less stiffness) spt 700, dan anda shoot menggunakan bow poundage 55#, ada kemungkinan shaft arrow akan berkecai. Bow anda juga akan menerima kesan dry fire, dan akan rosak, patah, retak dsb (pastu mula la nak komplen peniaga tipu la, itu la ini la). Andai shaft arrow berkecai kerana hentaman draw bow yang tinggi, tangan anda yang bertindak sebagai arrow rest akan tertusuk dengan pelbagai serpihan.
 4. Kurangkan risiko dengan memakai guard.
 5. Beli arrow daripada peniaga yang berilmu, berintegriti dan beramanah.
 6. Ada juga yang menyatakan setiap arrow ada life span. Makin kerap digunakan, makin kerap terhentak, makin terdedah kepada panas, maka spinenya akan meningkat (kurang stiff). Pemanah perlu memeriksa arrow seperti mereka memeriksa bow masing-masing.
 7. Semasa menarik arrow dari target butt, jangan kasar sangat. Terutamanya bagi yang baru memanah, anak-anak yang baru kita nak galakkan mereka memanah, ajar mereka teknik menarik panah dari target dengan berhemah.

Nikmatnya sukan sunnah ini.

IMAM AL-BUKHARI; PEMANAH TEPAT

Di dalam sejarah ilmu hadith, antara tokoh yang paling dikagumi ialah Imām al-Bukhārī. Beliau dilahirkan 194 H di Bukhara, dan meninggal dunia pada tahun 256 H di Samarkhand.

Di dalam buku yang menceritakan biografi kehidupannya, Imām al-Bukhārī bukan sahaja seorang anak muda yang rajin dan tekun belajar semasa kecilnya, akan tetapi beliau juga minat serta mahir memanah dan berkuda.

a1

a2

Dalam satu tesis Master yang ditulis oleh Ahmad Hadi Sheikh Ali dari Universiti Islam Madinah di bawah selian Dr Ahmad bin Abdullah al-Zahrani pada tahun 1415H bertajuk “Riwayat-riwayat Tafsir Imām Bukhārī Mengenai di Luar Kitab Sahihnya”, pengkaji telah menulis beberapa sumber yang menyokong dakwaan bahawa Imām al-Bukhārī sebagai seorang pemanah.

Menurut kajian tersebut, sebab utama mengapa Imām al-Bukhārī minat dan mahir di dalam sukan memanah serta berkuda, adalah kerana menepati arahan Allah yang turut dipandu oleh tafsiran sarjana salaf, terhadap ayat al-Qur’ān:

وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ

Dan sediakanlah untuk menentang mereka (musuh yang menceroboh) segala jenis kekuatan yang dapat kamu sediakan dan dari pasukan-pasukan berkuda yang lengkap sedia, untuk menggerunkan dengan persediaan itu musuh Allah dan musuh kamu..

Oleh kerana nabi pernah menyatakan secara literal bahawa kekuatan di dalam ayat di atas bermaksud memanah, maka, walaupun pada zaman Imām Bukhārī teknologi persenjataan jarak jauh telah berkembang, dengan terciptanya menjanit dan meriam, akan tetapi seni memanah tetap tidak ditinggalkan.

Pengkaji mengkagumi kesungguhan Imām al-Bukhārī, bukan semata-mata pandai berteori dengan ilmu, tetapi terus mengaplikasi dan beramal dengan ilmu yang ada. Apatah lagi pada zaman tersebut, umat Islam amat memerlukan penganutnya yang kuat dan mahir bersenjata demi mempertahankan kesucian Islam.

Telah berkata salah seorang anak murid yang juga kerani kepada Imām al-Bukhārī:

“Imām al-Bukhārī kerap menunggang kuda untuk berlatih memanah. Sepanjang aku mendampinginya, aku hanya ingat bahawa panahan beliau hanya pernah tersasar sebanyak dua kali sahaja, sementara yang lain akan mengenai sasaran” (Muqaddimah al-Fath, m/s 480).

Mudah-mudahan, Allah memberkati pemanah-pemanah yang memilih sukan ini, kerana Sunnah. Dan mudah-mudahan, mereka tidak dilalaikan dengan memanah, sebaliknya menjaga solat, batas pergaulan, serta menjadi seperti Imām al-Shafi’I dan Imām al-Bukhārī, pandai memanah tetapi rajin juga membaca kitab.

a3
Di dalam rehlahku menuntut ilmu, doakan sukan memanah ini dapat menajamkan fokusku. Dan doakan agar ianya tidak menjadi satu perkara yang melalaikan…

AL-IMAM AL-SHAFI’IY SEORANG PEMANAH TEPAT, AHLI NUJUM, AHLI FIRASAT, DAN AHLI RAWATAN ISLAM

Kesarjanaan al-Imam al-Shafi’iy (meninggal 820M) memang tidak dapat dinafikan dalam sejarah keilmuan Islam. Sejarah telah mengadili beliau sebagai pengasas kepada ilmu usul al-fiqh dan juga pengasas kepada mazhab yang tersendiri, selepas wujudnya mazhab Imam Abu Hanifah dan guru beliau Imam Malik.

Tetapi tahukah anda, selain kesarjanaan al-Imam al-Shafi’iy di dalam fiqh dan usul, beliau juga mempunyai kemahiran yang lain?

Disebut oleh Imam Fakhr al-Din al-Razi (meninggal 1209M), di dalam kitab Manaqib (biografi) al-Imam al-Shafi’iy (cetakan Maktabah al-Kulliyat al-Azhariyyah tahun 1986M) bahawa antara kepakaran lain yang dimiliki oleh al-Imam al-Shafi’iy ialah:

 1. ilmu rawatan kerohanian
 2. ilmu nujum
 3. ilmu memanah
 4. ilmu firasat
1
Sebahagian daripada kandungan kitab Manaqib al-Imam al-Shafi’iy

Imam al-Razi meriwayatkan kata-kata al-Imam al-Shafi’iy:

Firman Allah (وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ) “Dan sediakanlah kekuatan untuk menentang musuh” (8:60). Berkata sebahagian ulama’, bahawa kekuatan (di dalam ayat) bermaksud al-Ramyu (memanah dan semua seni lontaran tepat). Berkata al-Imam al-Shafi’iy bahawa sesungguhnya hobi kepuasanku (nahmah) semasa usiaku masih muda ada dua, pertama memanah, kedua menuntut ilmu. Aku amat berjaya dalam memanah, sehingga sekiranya 10 kali aku melepaskan anak panah, kesemuanya akan mengenai sasaran. Tetapi tidak pula al-Imam al-Shafi’iy menyebut kecemerlangannya dalam menuntut ilmu (kerana tawadu’). Berkata sebahagian ulama’, sesungguhnya engkau wahai al-Imam al-Shafi’iy lebih cemerlang di dalam menuntut ilmu berbanding memanah (wabillahi al-taufiq, wallahu a’lam).

2
Bab kemahiran memanah yang dimiliki oleh al-Imam al-Shafi’iy

Mudah-mudahan, Allah mengurniakan kepada kita, sekelumit kehebatan dan kemahiran yang Allah kurniakan kepada al-Imam al-Shafi’iy di dalam memanah dan menuntut ilmu pengetahuan.

Kepada rakan-rakan pemanah di luar sana, insaflah bahawa memanah bukan segala-galanya dalam agama. Apa gunanya mendabik dada cinta kepada sunnah memanah, tetapi banyak lagi amalan sunnah yang diabaikan? Apa gunanya memanah, tetapi masih bergaduh sesama sendiri, menyindir, tidak menghormati yang tua bahkan yang muda?

Kalau anda memanah, tetapi tidak solat, maka ini satu masalah.

Alang-alang memanah, jadikanlah ia sebagai ibadah. Dan berusahalah juga untuk meningkatkan ilmu agama yang lain selain memanah, seperti mana hebatnya al-Imam al-Shafi’iy.

12473596_10153945895926037_8228723405293790959_o
Allahumma inna nas’aluka al-huda wa al-sadad