KITAB HADITH – HADIAH TERBAIK DARI TANAH SUCI

Kebiasaan orang yang pergi menunaikan umrah atau haji, mempunyai sasaran untuk membeli cenderahati kenang-kenangan. Pilihannya, pada zaman sekarang, adalah semakin terhad, berkisar antara jubah, serban, kopiah, attar, tasbih dan sejadah.

Bersempena musim umrah Ramadan akan datang, saya suka mempromosi, terutamanya kepada golongan asatizah, untuk menukar tabiat menempah/membeli hadiah dari Tanah Suci Haram, dengan membeli kitab Ensiklopedia Hadith Kutub Sittah, bertajuk Mausū’ah al-Ḥadīth al-Sharīf al-Kutub al-Sittah, karya Fadilah al-Sheikh Ṣālih ‘Abd al-‘Azīz bin Muḥammad bin Ibrāhīm Ālī Shaikh, terbitan Dār al-Salām li al-Nashr wa al-Tauzī‘.

IMG_8100
Bagi tujuan perbandingan, lihatlah tebalnya Ensiklopedia Hadith ini berbanding al-Quran yang lengkap dengan terjemahan. Saya menganggarkan beratnya sekitar 3kg. 

Kenapa kitab ini perlu dimiliki?

Kerana kitab ini menghimpunkan 6 kitab utama hadith dalam Islam, bermula dengan Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan al-Tirmizi, Sunan al-Nasa’i dan Sunan Ibn Majah.

Hadith merupakan sumber rujukan kedua umat Islam. Antara perbezaan yang ketara antara al-Hadith dengan al-Quran ialah daripada aspek pemeliharaan. Al-Quran dijamin oleh Allah keasliannya daripada kepalsuan dan tokok tambah. Tetapi al-Hadith, memerlukan proses takhrij dan tahqiq sebelum boleh diamalkan, kerana terdedah kepada kepalsuan. Ramai ulama’ telah berjasa mengeluar dan menghimpukan hadith-hadith nabi dengan martabat yang pelbagai, antara yang termasyhur, seperti yang diusahakan oleh Imam-imam Hadith yang enam itu.

 

IMG_8102

IMG_8103

 

Seperti kata-kata al-Tirmizi, barang siapa yang menyimpan kitab hadith di dalam rumahnya, seolah-olah terdapat nabi yang sedang berbicara di kediamannya.

Antara keistimewaan kitab ini ialah

 1. Menghimpunkan semua hadith dalam kutub sittah di dalam satu jilid.
 2. Cetakannya amat baik dan terang.
 3. Sheikh Ali Sheikh, yang mengetuai projek pengumpulan kitab ini, menggunakan metodologi Sheikh Muhammad Fuad Abdul Baqi, terutama dalam bab tarqim (nombor hadith) dan tabwib (bab hadith). Oleh itu, nombor hadith dalam ensiklopedia ini dianggap yang paling muktabar. Bagi yang mempelajari hadith, perkara ini amat penting bagi tujuan takhrij hadith. Bagi pelajar hadith di Universiti, takhrij dengan kitab ini adalah satu kemestian, kerana kekuatan sumbernya.
 4. Beliau juga membuat perbandingan nuskhah-nuskhah yang pelbagai, seperti yang terdapat di negara Arab, Turki, dan India, bagi setiap kitab hadith yang enam. Contohnya dalam Sahih Bukhari, selain salinan yang ditulis oleh anak murid al-Bukhari, Sheikh Ali Sheikh turut membandingkannya dengan nuskhah al-Yunini yang dianggap terbaik berbanding nuskhah Sahih Bukhari yang lain.

Belilah kitab ini di Tanah Haram. Kerana harganya agak murah berbanding di tempat lain, sekitar RS225. Di Malaysia semasa Pesta Buku Antarabangsa, harga terbaik yang saya perolehi ialah RM600. Di Mesir pula, sekitar RM450.

IMG_8104
Sebagai rujukan, sebahagian manhaj Sheikh Ali Sheikh dalam menulis Ensiklopedia Hadith ini.

IMG_8105IMG_8106

Kitab ini juga telah mula didigitalkan, pada sumber yang kebiasaannya telah diwaqafkan. Karya digital, boleh dimuat turun di link ini [klik].

Advertisements

ILMU TAKHRIJ HADITH MODEN

Bagi orang awam, melihat ustaz-ustaz di luar sana akan merasakan mereka semua sama sahaja. Tetapi hakikatnya, kebanyakan ustaz-ustaz terutamanya yang pulang daripada universiti di Timur Tengah, UM dan UKM, mempunyai bidang pengkhususan yang tersendiri.

Saya berlatarbelakangkan Syariah Islamiyah. Dahulu, saya juga ada persepsi yang apa sahaja ‘budak-budak’ Usuluddin (Quran, Hadith dan Tayyarat) belajar, saya pun tahu juga.

Hakikatnya, tidak. Jauh sama sekali.

Saya bersyukur kerana diterima untuk membuat kajian mengenai hadith. Akhirnya, bermulalah pengembaraan saya mendalami ilmu mustolah hadith, dirayah dan riwayah.

Berbeza hadith dengan al-Quran, antaranya, ialah kerana al-Quran boleh terus ditafsir. Tetapi hadith, perlu melalui satu proses yang dikenali sebagai takhrij terlebih dahulu. Selepas diketahui asalnya dan statusnya, barulah boleh ditafsir hadith berkenaan.

Sekiranya sarjana dahulu amat mahir dalam penguasaan takhrij hadith berdasarkan teknologi keilmuan zaman tersebut, maka ustaz-ustaz zaman sekarang perlu juga menguasai aplikasi moden takhrij hadith.

Berdasarkan beberapa kali mendengar kuliah dari Dr Faisal Ahmad Shah dan Ustaz Khairulnazrin bin Mohd Nasir, saya kongsikan sedikit sahaja, aplikasi dan website yang boleh digunakan sebagai asas dan batu loncatan untuk takhrij hadith. Semua ini hanyalah sesuai kepada mereka yang mendalami ilmu hadith sahaja, dan janganlah pula mendabik dada seperti seorang ‘al-muhaddithin’ selepas mengetahui aplikasi ini.

jadual kaedah takhrij hadith moden

Ini sebagai asas rujukan sahaja. Perlu berguru dan membaca dengan lebih mendalam.

KRITIKAN TERHADAP PENGAJIAN ILMU ḤADĪTH: MENGENALI JASA SHEIKH MUḤAMMAD MUSṬAFĀ AL-A‘ẒAMĪ  MENYANGGAH GOLDZIHER DAN SCHACHT

Pengajian ḥadīth adalah amat penting di dalam Islām. Bersesuaian dengan kedudukannya sebagai sumber kedua selepas al-Qur’ān, pengajian ini memang dititikberatkan kepada golongan pelajar. Semua ‘ulamā’ mujtahid bersungguh-sungguh mempelajari ḥadīth daripada sumber yang ṣaḥīḥ dan bersungguh-sungguh juga untuk mendapatkannya daripada sumber yang ṣaḥīḥ.

Menurut Imām al-Shāfi‘ī, kitāb al-Muwaṭṭa’ merupakan kitāb paling ṣaḥīḥ selepas al-Qur’ān, sementara selepas karya Imām al-Bukhārī, al-Ḥāfiẓ Ibn Ḥajr al-‘Asqalānī menyatakan bahawa Ṣaḥīḥ Bukhārī adalah yang paling ṣaḥīḥ selepas al-Qur’ān.

Apabila meneliti disiplin pengajian ḥadīth, kita akan dapati bahawa kerja sarjana ḥadīth adalah begitu teliti. Khasnya dalam lingkaran pengajian Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, sikap teliti yang dilakukan semasa proses pengumpulan dan periwayatan ḥadīth seolah-olah memberikan isyarat tidak mungkin berlakunya sebarang kesilapan apatah lagi pemalsuan di dalam kitāb Ṣaḥīḥ tersebut.

Walaupun dengan sikap berhati-hati tersebut, kitāb Ṣaḥīḥ Bukhārī masih mendapat kritikan daripada sarjana lain, sama ada secara objektif atau secara ‘bias’ kerana ingin memusuhi Islām. Antara kritikan yang diberikan ialah kredibiliti 80 orang perawi ḥadīth dalam rantaian sanad Imām al-Bukhārī.

Di dalam dunia akademia barat, terdapat beberapa orang orientalis yang amat terkenal di dalam mengkritik Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim, atau ḥadīth nabi secara umum. Kritikan mereka bukannya dengan peluru kosong, tetapi sarat berisi dengan fakta ilmu musṭalaḥ ḥadīth. Sekiranya difahami akan penulisan mereka di dalam Bahasa Inggeris, bukan semua sarjana Muslim boleh menjawab secara ilmiah tanpa terjejas dengan emosi dan perasaan.

200px-ignac_goldziher
Goldziher, yang pernah menuntut di al-Azhar

Antara sarjana orientalis berkenaan, ialah seorang sarjana Yahudi yang berasal daripada Hungary, bernama Ignaz Goldziher (m1921). Beliau antara yang agak bernasib baik, kerana dengan sebab akal genius yang dimiliki sejak dari kecil, serta kepintaran dalam berdiplomasi, Goldziher telah diterima untuk melanjutkan pengajian di Universiti Al-Azhar, berguru dengan beberapa orang mashāyīkh ḥadīth di sana.

Selepas pulang ke Eropah, beliau memulakan kajian untuk mengkritik ḥadīth termasuklah di dalam Ṣaḥīḥ Bukhārī dan Ṣaḥīḥ Muslim. Antara buku beliau yang dijadikan sebagai platform kepada orientalis dan musuh Islām terkemudian untuk menimbulkan keraguan terhadap ḥadīth ialah bertajuk Muhammadanische Studies. Antara keraguan yang ditimbulkan ialah:

 1. Ḥadīth adalah produk daripada perkembangan Islām semasa kurun pertama dan kedua hijrah. Autentisi rekod periwayatan di zaman nabi Muḥammad adalah amat diragui. Ianya bukan sahaja corpus yang melibatkan perkataan, tindakan dan pengakuan nabi semasa hayatnya.
 2. Antara hujjah yang digunakan, ialah mengapa Abū Hurairah, yang hanya sempat 3 tahun bersama nabi, lebih banyak meriwayatkan ḥadīth berbanding sahabat-sahabat senior.
 3. Hujjah lain, ialah pengakuan Shihāb al-Dīn al-Zuhrī bahawa beliau diminta oleh ‘Omar bin ‘Abd al-Azīz untuk mengumpul dan menulis aḥādīth.
 4. Beliau turut bermain dengan contoh matan ḥadīth, seperti ḥadīth galakan untuk melawat 3 masjid, iaitu al-Masjid al-Haram di Makkah, al-Masjid al-Nabawiy dan al-Masjid al-Aqṣā. Goldizher mendakwa ianya adalah rekaan Abd al-Malik bin Marwan, pemerintah Khilafah Umayyah yang berpusat di Damshiq, ketika bersengketa dengan ‘Abdullāh bin Zubair di Makkah, supaya umat Islām tidak perlu pergi jauh ke Makkah, tetapi memadai dengan pergi ke al-Aqṣā sahaja yang lebih hampir dengan Damshiq, bagi tujuan politik.
josep
Joseph Schacht

Selepas Goldziher, lahir pula seorang sarjana bernama Joseph Schacht (m.1969). Menulis buku Origins of Muḥammadan Jurisprudence, Shacht, seorang British-German, sebenarnya amat kecewa dengan akademia pasca Goldziher kerana wacana Goldziher khususnya mengenai keabsahan sunnah, dipandang sepi. Antara keraguan yang ditimbulkan oleh Schacht ialah:

 

 1. Ḥadīth adalah pemalsuan besar-besaran yang dilakukan khasnya pada kurun pertama dan kurun kedua selepas kewafatan nabi. Beliau bukan memberikan serangan kosong, tetapi sarat dengan elemen teknikal ilmu musṭalaḥ ḥadīth. Antaranya menyatakan tuduhan isnād sebagai suatu produk ‘projecting back’.
 2. Schacht mendakwa zaman sekitar hayat Mālik bin Anas adalah zaman kemuncak rekaan ḥadīth. Antara hujah beliau, ialah meragui mudanya umur Mālik bin Anas ketika meriwayatkan ḥadīth daripada Nāfi‘, sehingga mampu meriwayat ḥadīth daripadanya.
 3. Beliau turut menggunakan nama Imām al-Shāfi‘ī kononnya al-Shāfi‘ī sendiri mempertikai beberapa riwayat daripada gurunya Mālik bin Anas, sedangkan dalam masa yang sama, sarjana Muslim amat menghormati silsilah emas ḥadīth-ḥadīth yang diriwayatkan oleh Imām Aḥmad bin Ḥanbal – Imām al-Shāfi‘ī – Imām Mālik bin Anas – Nāfi‘ – ‘Abdullāh bin ‘Omar.

Keraguan di atas hanyalah penerangan ringkas, antara keraguan yang Goldziher dan Shacht timbulkan untuk meragui ḥadīth. Saya amat menggalakkan, bagi mendapatkan gambaran yang lebih penuh terhadap tahap kesarjanaan mereka berdua, agar dibaca karya-karya tulisan mereka. Sekiranya tidak mahir ilmu musṭalaḥ ḥadīth, atau sekadar belajar tetapi tidak mampu untuk membuat kajian yang analitikal, adalah amat sukar untuk menjawab semua pertuduhan Goldziher dan Schacht.

Ramai orang, terutama majoriti sarjana Muslim, dalam usaha mereka mempertahankan sunnah, hanya bersikap tidak mahu ambil tahu dengan kritikan Goldziher dan Schacth terhadap ḥadīth nabi. Sedangkan, saya berpendapat, setelah didedahkan dengan kritikan-kritikan mereka, minat dan kefahaman saya terhadap ilmu musṭalaḥ ḥadīth semakin meningkat.

muhammad-mustafa-al-azami
Sheikh Al-A’zami

Sesungguhnya, dunia Islām amat terhutang budi dengan jasa sarjana-sarjana ḥadīth seperti Sheikh Muḥammad Musṭafā al-A‘ẓamī, yang mampu menjawab semua kritikan Goldziher dan Schact dengan begitu baik, dan dapat diterima oleh orientalis yang objektif. Sheikh al-A‘ẓamī berasal dari India, lahir pada awal 1930-an. Pengajian tinggi terawalnya diperolehi daripada Darul ‘Ulūm Deoband (1952), Master daripada Universiti al-Azhar (1955) dan PhD daripada University of Cambridge (1966). Kesarjanaan beliau amat terbukti kerana sering dijemput dan dilantik menjadi professor tetap atau pelawat di banyak universiti, baik di dunia barat atau pun di negara Arab. Antara karya beliau ialah:

 

 • Studies in Early Hadith Literature, thesis PhD di University of Cambridge
 • Hadith Methodology and Literature, a general introduction to the subject
 • The History of the Qur’anic Text from Revelation to Compilation: A Comparative Study with the Old and New Testaments
 • On Schacht’s Origins of Muhammadan Jurisprudence
 • Dirāsah fī al-Ḥadīth al-Nabawiy
 • Kuttāb al-Nabi
 • Manhāj an-Naqd ‘ind al-Muḥaddithīn
 • al-Muḥaddithūn min al-Yamāmah

Walaupun nama beliau tidaklah sepopular sheikh-sheikh al-Azhar yang lain, tetapi ketahuilah bahawa jasa Sheikh al-A‘ẓamī amat besar di dalam memelihara keabsahan ḥadīth. Thesis beliau yang bertajuk Studies in Early Ḥadīth Literature, berjaya menerangkan kekeliruan yang ditimbulkan oleh Goldziher dan Schacht mengenai sunnah.

Ramai sarjana Makkah menggelar beliau sebagai penyelamat sunnah. Sementara ada seorang sarjana Indonesia menyamakan taraf dan sumbangan beliau dengan Imām al-Shāfi‘ī.

Bagi saya, sarjana yang baik, ialah sarjana yang mengetahui prioriti masalah umat Islam. Bukan semata-mata sarjana yang pandai berfalsafah dan bermain retorik di dalam dunia pemikiran tahap tinggi sahaja, tetapi tidak jejak di bumi. Sarjana yang baik, ialah sarjana semisal Sheikh al-A‘ẓamī, yang tidak menjadikan ilmu ini inklusif milik kumpulan tertentu sahaja. Tetapi beliau bercampur dengan semua golongan masyarakat, bahkan beliau bersama-sama berjemaah dengan umat Islam yang lain. Inilah antara kekurangan beberapa orang sarjana Muslim yang diangkat pada zaman sekarang ini, tetapi dunianya hanya bergelar di perpustakaan, bahkan tidak bercampur, dan tidak membenarkan ceramahnya disiarkan di mana-mana.

Hasil jasa Sheikh al-A‘ẓamī yang fasih bertutur di dalam Bahasa Arab dan Inggeris, kritikan Goldziher dan Schact dilihat tidak lagi mempunyai tempat di dalam akademia orientalis. Akan tetapi, hasil kritikan Goldziher dan Schacht, secara tidak langsung, telah melahirkan golongan anti-ḥadīth di kebanyakan negara umat Islām.

Saya amat mencadangkan agar pelajar-pelajar pengajian Islām dan asatizah untuk membaca semua karya yang ditulis oleh Goldziher dan Schacht, serta jawapan yang diberikan oleh Sheikh al-A‘ẓamī, agar kita tidak begitu berada di dalam zon yang selesa apabila mempertahankan sunnah nabawiyyah.

Antara contoh karya buku yang boleh diperolehi di laman web, ialah buku The History of Qur’ānic Text: From Revelation to Compilation [klik].

Bagi warga Kuantan yang ingin mencabar minda bagi memahami semua serangan teknikal yang bersifat akademik ke atas sunnah nabi, saya cadangkan baca buku kompilasi kertas kerja akademik mengenai hadith yang dikumpulkan oleh Mustafa Shah. Buku 4 jilid ini boleh diperolehi di IIUM Library.

Doakanlah agar lebih ramai sarjana Muslim yang tidak populis, tetapi amat berjasa seperti Sheikh al-A‘ẓamī ini, dilahirkan dalam dunia Islam.

MEMPELAJARI ERTI ‘METICULOUS’ MELALUI AL-YUNINI; HERO HADITH YANG TIDAK DIDENDANG

аль.jpg
Tahukah anda, Bung Soekarno merupakan individu yang amat berjasa menemukan kembali maqam Imam Bukhari di Samarkand, semasa daerah ini dijajah oleh USSR? Beliau meletakkan syarat kepada USSR untuk mencari maqam ini sebelum bekerjasama dengan Moscow.  Sehingga sekarang, rakyat Indonesia dimuliakan apabila berkunjung ke sini. 

Pernahkah anda membaca hadith yang disandarkan kepada al-Bukhari, lalu anda menyemak nombor siri hadith berkenaan dengan kitab Sahih Bukhari di perpustakaan atau di rumah, tetapi anda kecewa kerana mendapati nombor hadith itu salah, atau berbeza? Atau anda kecewa kerana terdapat kesalahan tatabahasa Arab?

 

Bertenang, kerana ianya satu perkara yang biasa. Imam al-Bukhari, seorang yang bukan berbangsa Arab, menulis Sahih Bukhari sekitar 16 tahun. Beliau mempunyai beberapa orang anak murid yang setia, dan juga tukang catat. Ironinya, kebanyakan mereka bukan berbangsa Arab. Semasa pengumpulan hadith di dalam Sahih Bukhari, ada beberapa kali berlaku peperangan yang menyebabkan Imam al-Bukhari terpaksa meninggalkan rumah dan juga catatan Sahihnya.

Menulis dan mencetak pada zaman tersebut bukan seperti zaman ini. Semuanya dibuat secara manual, kadang-kadang mengharapkan catatan anak murid.

Dalam kembara ilmu saya kali ini, ada satu perkataan penting yang diperkenalkan kepada saya, sebagai syarat untuk berjaya. Perkataan itu ialah ‘METICULOUS’. Maksudnya, teliti dan rapi, melalui proses yang ‘menyeksakan’.

meti

Latar belakang pembukuan Sahih Bukhari adalah contoh terbaik untuk memahamkan saya erti ‘METICULOUS’. Bermula dengan ketatnya syarat yang dikenakan oleh beliau sendiri untuk memelihara keaslian sunnah nabawiyyah, sehinggalah kepada proses penerbitan moden yang sampai kepada kita sekarang ini. Semuanya, ‘METICULOUS’.

Salah seorang daripada hero yang tidak didendang dalam mengembang dan memperkaya Sahih Bukhari, ialah al-Hafiz Yunini. Siapakah Yunini?

Sebelum mengenali Yunini, kita perlu mengetahui bahawa Imam al-Bukhari mempunyai ramai anak murid. Ada riwayat menyatakan jumlah anak murid yang mendengar sendiri majlis Sahih Bukhari ialah seramai 90,000 orang. Akan tetapi, hanya sedikit sahaja antara mereka yang meriwayatkannya kepada generasi berikut. Antara anak murid perawi Imam Bukhari yang paling masyhur ialah al-Firabri. Selain beliau menurut Ibn Hajar, terdapat beberapa orang lagi anak murid Bukhari yang meriwayatkan, seperti Abu Ishaq al-Nasafi, Hammad al-Nasafi, Tahir al-Nasafi, al-Bazdawi dan al-Mahamili. Sementara itu, ada juga yang bertugas sebagai tukang catat (warraq), seperti Ibnu Hatim.

Al-Firabri dianggap paling masyhur. Beliau menyampaikan pula Sahih Bukhari itu kepada beberapa orang anak muridnya. Oleh kerana tiada lagi teknologi percetakan pada zaman itu, usaha menyebarkan dan menerbit Sahih Bukhari mengharapkan catatan anak-anak murid kepada perawi al-Bukhari sendiri. Yang menjadi persoalan, naskhah yang disalin oleh anak muridnya mempunyai perbezaan catatan, lalu menatijahkan versi yang pelbagai. Sebahagian, nombornya (tarqim) tidak sama. Ada versi yang bilangan hadithnya kurang. Ada mukasurat yang kosong, dan beberapa isu lain lagi.

Dengan latar belakang inilah, al-Hafiz Sharaf al-Din Abu al-Husain Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Abdullah bin Isa al-Yunini, lebih dikenali sebagai al-Yunini, telah tampil. Sebagai catatan, al-Yunini (berbangsa Arab dari Sham) meninggal pada tahun 701 H, sementara al-Bukhari (berbangsa Parsi dari Uzbekistan) meninggal pada 256H.

Al-Yunini, seorang yang ‘METICULOUS’ dalam pengajian hadith. Apabila beliau mendapati terdapat banyak versi Sahih Bukhari pada zamannya, beliau telah mengumpul sekurang-kurangnya 14 versi yang ada, dan membuat kajian komparatif.

Pada zaman tanpa komputer apatah lagi internet, sudah tentu al-Yunini perlu teliti dalam kerja komparatifnya. Perlu diingatkan, variasi catatan Sahih Bukhari yang ada itu, bukannya bercanggah antara satu sama lain. Semuanya sama, tetapi gaya penulisannya sahaja yang berbeza.

Antara penelitian beliau, ialah aspek kecil seperti perbezaan kalimah (al-nabiy النبي) dengan (rasulullah رسول الله), (qola قال) dengan (fa qola فقال) , (haddathani حدثني) dengan (haddathana حدثنا) dan banyak lagi. Walaupun maknanya sama, tetapi al-Yunini membuat penelitian analitikal bagi menjamin autentisiti.

Selain itu, al-Yunini turut membuat kajian mengenai penggunaan Bahasa Arab dalam nuskhah Sahih Bukhari yang ada. Beliau bersama-sama dengan Ibnu Malik telah mengadakan 71 kali majlis pertemuan bagi menilai dan memperbetul penggunaan Bahasa Arab terutamanya di dalam penulisan bukan matan hadith, seperti nama bab dan lain-lain. Beberapa kesilapan kecil, kerana kebanyakan pencatat anak murid Imam al-Bukhari adalah bukan Arab, menyebabkan berlakunya beberapa pemilihan kata bahasa Arab yang kurang tepat dan sedikit kecacatan tatabahasa. Beberapa simbol telah digunakan oleh al-Yunini untuk membuat anotasi pembetulan.

Hasil penelitian dan kerja ‘METICULOUS’ al-Yunini, maka Sultan Abdul Hamid ke-2 semasa zaman pemerintahan Othmaniah, pada tahun 1311H, mengarahkan pencetakan Nuskhah Yunini tersebut. Ianya turut disemak oleh ulama’ lain, termasuklah Sheikul Azhar Sheikh Hassunah al-Nawawi.

Antara cetakan moden yang menggunakan nuskhah Yunini ialah sharah kepada Sahih Bukhari oleh Shihab al-Din al-Qastalani bertajuk Irshad al-Sari.

Ibn Hajar pula menggunakan nuskhah al-Sadafi sebagai rujukan sharah Sahih Bukhari beliau yang terkenal, iaitu Fath al-Bari, walaupun terdapat juga riwayat yang menyatakan Ibn Hajar turut merujuk kepada nuskhah al-Yunini.

Bila melihat kerja-kerja yang dibuat, sama ada oleh Imam al-Bukhari mahu pun oleh al-Hafiz al-Yunini, barulah seorang pelajar itu akan faham erti ‘METICULOUS’.

Oh ya, menarik juga kalau kita perhatikan keterbukaan orang dahulu dengan kerja-kerja memperbaiki kitab-kitab lama. Seperti yang dilakukan oleh al-Yunini ke atas kitab al-Bukhari, tiada pula al-Yunini mendapat celaan kerana kononnya menjatuhkan atau menghina al-Bukhari, seperti yang berlaku pada zaman sekarang.

Moga generasi moden akan terus mencontohi kegigihan dan keterbukaan generas terdahulu.