Hadith

ADAB; TAKUTLAH DOA PELAKNAT

Jadi pelajar, memang kena meticulous. Bukan sekadar teliti dalam belajar, tetapi perlu teliti  adab dan akhlak. Dalam disiplin kebanyakan institusi pengajian Islam, bab akhlak amat dititikberatkan. Dalam sistem pondok, ada kitab Ta’lim al-Muta’allim. Ada kitab al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Quran…. Read More ›

KRITIKAN TERHADAP PENGAJIAN ILMU ḤADĪTH: MENGENALI JASA SHEIKH MUḤAMMAD MUSṬAFĀ AL-A‘ẒAMĪ  MENYANGGAH GOLDZIHER DAN SCHACHT

Pengajian ḥadīth adalah amat penting di dalam Islām. Bersesuaian dengan kedudukannya sebagai sumber kedua selepas al-Qur’ān, pengajian ini memang dititikberatkan kepada golongan pelajar. Semua ‘ulamā’ mujtahid bersungguh-sungguh mempelajari ḥadīth daripada sumber yang ṣaḥīḥ dan bersungguh-sungguh juga untuk mendapatkannya daripada sumber… Read More ›

IMAM AL-BUKHARI; PEMANAH TEPAT

Di dalam sejarah ilmu hadith, antara tokoh yang paling dikagumi ialah Imām al-Bukhārī. Beliau dilahirkan 194 H di Bukhara, dan meninggal dunia pada tahun 256 H di Samarkhand. Di dalam buku yang menceritakan biografi kehidupannya, Imām al-Bukhārī bukan sahaja seorang… Read More ›

Adakah Bumi Mengelilingi Matahari?

MATAHARI MENGELILINGI BUMI, ATAU BUMI MENGELILINGI MATAHARI?  Adakah matahari mengelilingi bumi? Atau bumi yang mengelilingi matahari? Sejak pulang ke Malaysia, beberapa kali saya diajukan soalan ini. Ditambah lagi, ada beberapa ustaz yang menyampaikan kuliah di masjid, menyatakan bahawa gugur shahādah… Read More ›

Kitab Maqasid al-Saum (Book Review)

Adakah anda mencari rujukan yang ringkas tetapi padat mengenai ibadah Ramadhan? Bagi yang boleh membaca di dalam Bahasa Arab, antara kitab yang ringkas dan padat membicarakan mengenai ibadah Ramadan ialah kitab yang dikarang oleh Imam ’Izz bin Abdul Salam, bertajuk Maqasid… Read More ›