adab penuntut ilmu

ADAB; TAKUTLAH DOA PELAKNAT

Jadi pelajar, memang kena meticulous. Bukan sekadar teliti dalam belajar, tetapi perlu teliti  adab dan akhlak. Dalam disiplin kebanyakan institusi pengajian Islam, bab akhlak amat dititikberatkan. Dalam sistem pondok, ada kitab Ta’lim al-Muta’allim. Ada kitab al-Tibyan fi Adab Hamalat al-Quran…. Read More ›